In gesprek met jou - Luisterkind

Wat is Luisterkind

Het uitgangspunt van Luisterkind is dat ieder mens het antwoord op iedere vraag in zichzelf heeft zitten. De antwoorden zitten alleen soms in een laag waar we zelf niet bij kunnen. Ze zitten niet in het hoofd, maar in het hart of de ziel.

Een Luisterkindwerker heeft geleerd om bij iemand af te stemmen op deze diepere laag en daar samen naar antwoorden te zoeken op vragen, die van tevoren geformuleerd zijn.
Dit heet een Luisterkindafstemming. Een gesprek, waarbij de Luisterkindwerker vraagt, luistert wat de aanvrager vertelt, daarop doorvraagt en samen met de aanvrager kijkt naar eventuele oplossingen en stappen die gedaan kunnen worden om met een probleem aan de slag te gaan.
De afstemming gebeurt op afstand, in de energie. De aanvrager hoeft niet op een bepaalde plaats en tijd ergens aanwezig te zijn en er hoeft ook geen contact te zijn via media. Er is een minimale belasting voor de aanvrager van een afstemming.

Tijdens de afstemming noteert de Luisterkindwerker het gesprek volgens de Luisterkind methode en daarna wordt de afstemming per e-mail toegezonden.
En dan bepaalt de aanvrager zelf of en wanneer hij of zij aan de slag gaat met de handvaten die er in de afstemming naar voren zijn gekomen. Het kan soms een tijdje duren, voordat de boodschap in de afstemming 'landt'. Het krijgen van inzichten kan tijd kosten. Maar ook andersom kunnen bepaalde handvaten, die in de afstemming aan de orde komen, voor directe veranderingen zorgen.

Een Luisterkindafstemming is in principe éénmalig. Er worden geen vervolgafspraken ingepland. In principe heeft de aanvrager in de afstemming verteld wat er op dat moment speelt en belangrijk is
Het kan voorkomen dat een aanvrager na een tijd toe is aan een nieuwe afstemming, maar dit is nooit een vervolg op de vorige afstemming. Bij een nieuwe afstemming wordt er weer gekeken naar wat op dat moment aandacht vraagt.

Met een Luisterkindafstemming kunnen veel problemen bekeken worden: driftbuien, hoofdpijn, sociale problemen, hooikoorts, lees- en schrijfproblemen, slecht slapen, slecht eten, eczeem en nog veel meer.
Ook kan er in een Luisterkindafstemming naar iedereen geluisterd worden: baby's, kinderen, volwassenen, ouderen, maar ook mensen, die zichzelf niet of moeilijk kunnen uiten zoals mensen met dementie of verstandelijk beperkte mensen.

Naast een algemene afstemming zijn er ook thema-afstemmingen.
De thema-afstemmingen die ik maak zijn:
Kinderwens : speciaal voor mensen die een grote wens hebben om zwanger te worden.
Geboorteverwerking : om je eigen geboorte of bevalling te verwerken.
Levensbrug : voor vragen aan een dierbare die op sterven ligt of aan dierbaren die al overleden zijn.

De Luisterkind-methode is ontwikkeld door Diana Hendriks.
Voor meer informatie kun je ook kijken op de website van Luisterkind.

Luisterkind staat bekend om het loslaten van labels, rugzakjes en stempels.
Het gaat erom wat de pure mens te vertellen heeft.